audit rom audit eng  

      Ce este un Audit

      Prin Audit in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate.

      Termenul de Audit este larg utilizat, el a avut initial semnificatia de Audit Financiar pentru a verifica situatiile financiare, procesele si tranzactiile unei societati. In prezent termenul de Audit are in plus si semnificatia de Audit Operational pentru a ameliora performantele societatii si de Audit de Gestiune pentru a face o judecata asupra gestiunii, sau alte tipuri de Audit in functie de nevoile societatilor, ca: Audit Fiscal, de Calitate, de Mediu, etc.

      In legislatia europeana in Directiva a VIII a, in noul proiect de modernizare a acesteia din 2004, exista un singur tip de Audit: Auditul Statutar (audit legal, control legal) prevazut de regula prin Legea companiilor si prin actele constitutive ale acestora.

          In functie de obiectivele urmarite de societate, in Romania se regasesc urmatoarele tipuri de AUDIT:
     
  • AUDIT INTERN
     
  • AUDIT EXTERN

      AUDITUL INTERN examineaza:

- respectarea regulilor de functionare stabilite de societate, a deciziilor conducerii, repartizarea sarcinilor, proceduri de lucru, planificari, etc) cauzele si eventualele consecinte;
- ansamblul sistemului de control intern (preventive, de gestiune, ierarhic operativ, etc) si a sistemului contabil identifica slabiciunile sistemului de conducere si de control intern, a riscurilor asociate acestora si face propuneri pentru ameliorarea acestor sisteme;
- utilizarea eficace, eficienta, precum si protejarea resurselor financiare, materiale si umane, sesizeaza cazurile de gestiune defectuoasa, risipa, frauda, face propuneri de prevenire, eliminarea cauzelor, responsabilitati.

      Auditul intern poate fi externalizat fara ca aceasta sa conduca la schimbarea continutului acestei activitati.

      Reglementarea AUDITULUI INTERN in Romania este facuta prin:

- audit public intern Legea nr. 672/2002 si OG nr. 37/2004;
- audit intern al entitatilor in domeniul privat OUG nr. 75/1999 republicata si Legea nr. 133/2002;

      AUDITUL EXTERN este realizat de catre un auditor financiar (statutar), numit de Adunarea Generala a Actionarilor (Asociatilor) ( vezi Legea nr. 31/1990 republicata, art. 160), sau de catre un auditor contractual adica un tert, in baza unui contract cu societatea.

      Auditul Financiar (Statutar) cuprinde o misiune de baza si misiuni conexe.

      Misiunea de baza consta in certificarea situatiilor financiare si a unor verificari specifice prevazute de Lege.

      Auditul Contractual se efectueaza de catre auditor in cazul in care:

- Entitatea nu are auditor statutar si doreste sa incredinteze unui specialist competent o misiune de audit financiar, similara cu cea a auditorului statutar.
- Auditorul contractual are o competenta, specializare, mai bine adaptata la o anumita actiune (evaluare: control intern, fiscal; etc)
- Se cauta opinia unui auditor cu prestigiu particular
- O misiune particulara de control ceruta de un tert, de ex. de o banca la acordarea unui imprumut.


harta site
Ce este un Audit
Linkuri utile
 
architectural renderings copyright © RSS